• Tüm örnekler için patoloji istek formu eksiksiz olarak doldurulmuş ve hasta kimlik bilgileri etiketlenmiş olarak gönderilmelidir.
 • Tanılı ya da kuşkulu bulaşıcı hastalığı olan olgular patoloji istek formunda ayrıca özel olarak belirtilmelidir.
 • Cerrahi patoloji materyalleri büyüklüklerine uygun kaplarda %10 formaldehit içinde gönderilmelidir.
 • İntraoperatif konsültasyon (frozen section)ve sitolojik yayma yapılacak olguların materyalleri fiksatif solüsyona konmadan taze olarak en kısa sürede, zorunlu durumlarda kurumayı önlemek için serum fizyolojik ile ıslatılarak gönderilmelidir.
 • İntraoperatif konsültasyon için örnekler ameliyathaneden hiçbir solüsyona konmadan, gazlı bez üzerinde, kapalı kap içinde buz kalıpları arasında kalacak şekilde, en kısa sürede gönderilmelidir.
 • İntraoperatif konsültasyon için sitolojik materyaller, doku örnekleri ile birlikte gönderilmelidir.
 • Balgam, idrar, seröz sıvılar, kist, aspirasyon sıvıları fiksatif solüsyona konmadan, sızdırmaz kaplarda, en kısa sürede gönderilmelidir.
 • İnce iğne aspirasyon biyopsileri üzerlerine hasta isimleri yazılmış lamlara yayılarak ve havada kurutularak, smearler sprey ile fikse edilerek veya % 96 alkol içinde gönderilmelidir.
 • Tüm materyaller mesai saatleri içinde gönderilmelidir. Mesai saatleri içinde gönderilemeyen seröz boşluk sıvıları, kist aspirasyon sıvıları buzdolabında +4C de saklanmalıdır.
 • Uzun süre açıkta kalmış, kurumuş, kotere bağlı olarak yanmış, sertleşmiş doku örnekleri ile sert, kalsifik doku örnekleri intaoperatif konsültasyon için kabul edilmemektedir.
 • Biyopsiler doku büyüklüğüne uygun kapta, % 10 formol içinde gönderilmelidir.
 • Rezeksiyon materyalleri, bütünlüğü bozulmadan, kesit yapılmadan, büyüklüğü yeterli kaplarda, üzerini örtecek şekilde % 10 formol içinde gönderilmelidir.