SİTOLOJİK TESTLER

Tüm vücut sıvıları ve bu sıvılardan hazırlanmış yayma preparatları kapsar.
  • SERVİKO-VAGİNAL SMEARLER : Örnekleme endoservikal bileşkeden alınmış olmalı. Yayma örnekler hazırlanınca sprey yardımı ile ya da alkol ile dolu lam taşıma kabına konularak tespit edildikten sonra patoloji laboratuvarına gönderilmelidir.
  • İMPRİNT VE SÜRÜNTÜLER : Lam üzerine alınan yayma diğer bir lam yardımı ile yayılarak preparatlar örneğin türüne göre ya alkol ile dolu lam taşıma kabına konularak, ya da havada kurutularak tespit edildikten sonra patoloji laboratuvarına gönderilmelidir.
  • İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİLERİ (İİAB) : Lamın üzerine püskürtülen materyal diğer lam yardımı ile yayılıp, havada kurutularak tespit edildikten sonra patoloji laboratuvarına gönderilmelidir.
  • YIKAMA SIVILARI : Enjektör veya dökülmeden taşınacak uygun taşıma kaplarında ağızları sıkıca kapatılmış olarak patoloji laboratuvarına gönderilmelidir.
  • SERÖZ BOŞLUK SIVILARI: Enjektör veya dökülmeden taşınacak uygun taşıma kaplarında ağızları sıkıca kapatılmış olarak patoloji laboratuvarına gönderilmelidir.
  • İDRAR SIVISI : Alınan idrar örneğinden 100 –200 ml. idrar gönderilmek üzere buzdolabında bekletilmelidir.
  • PLEVRA SIVISI : Enjektör veya dökülmeden taşınacak uygun taşıma kaplarında ağızları sıkıca kapatılmış olarak patoloji laboratuvarına gönderilmelidir.
  • BALGAM SIVISI : Dökülmeden taşınacak uygun plastik taşıma kaplarında ağızları sıkıca kapatılmış olarak patoloji laboratuvarına gönderilmelidir.
  • DİĞER VÜCUT SIVILARI : Enjektör veya dökülmeden taşınacak uygun taşıma kaplarında ağızları sıkıca kapatılmış olarak patoloji laboratuvarına gönderilmelidir.