DOKU İNCELEMELERİ

Cerrahi patolojik materyaller veya biyopsiler organ veya dokudaki lezyon alanının tamamının veya bir kısmının tanı amacı ile çıkarılması sonucu elde edilen örneklerdir.
 • ENDOSKOPİK BİYOPSİLER : Mide, bronş, barsak gibi lümenli organlardan endoskop yardımı ile alınan doku örnekleridir.
 • TRU-CUT BİYOPSİLER : Böbrek, karaciğer ve akciğer gibi parankimal ve ulaşılması güç olan organlardan özel kesici iğneler yardımı ile alınan örneklerdir.
 • İNSİZYONEL BİYOPSİLER : Lezyonun yalnızca bir kısmının çıkarılması sonucu elde edilen örneklerdir.
 • EKSİZYONEL BİYOPSİLER : Lezyonlu dokunun ya da bölgenin tamamının veya tamama yakınının kesilip çıkarılması sonucu elde edilen örneklerdir.
 • PARSİYEL-TOTAL REZEKSİYONLAR : Doku veya organların bir kısmının veya tamamının cerrahi operasyonla çıkartılması sonucu elde edilen örneklerdir.
 • TRANSÜRETRAL REZEKSİYONLAR (TUR) : Cihaz yardımı ile üretradan girilerek yapılan prostat rezeksiyonudur.
 • RADİKAL REZEKSİYONLAR : Organların cerrahi operasyonla tamamen alınması ile elde edilen örneklerdir.
 • PUNCH BİYOPSİLER : Zımba düzeneği ile çalışan özel bir alet yardımı ile elde edilen örneklerdir. Lezyonun büyüklüğüne bağlı insizyonel ya da eksizyonel olabilir.
 • İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİLERİ (İİAB) : İnce uçlu iğneler ile palpasyon, US ya da BT kılavuzluğunda elde edilen örneklerdir.
 • KÜRETAŞ : Daha çok kadın genital sistemi hastalıklarında uygulanan endoserviks ya da endometriumdan kazıma yöntemi ile elde edilen örneklerdir.
 • OPERASYON (AMELİYAT) MATARYALLERİ : Çeşitli ameliyat şekilleri ile elde edilen materyallerdir. Birden fazla organı kapsayabileceği gibi, bölgesel lenf düğümleri de eşlik edebilir.
 • FETÜS VE PLASENTA : Fetüs gönderilirken ailenin rızasını gösteren izin kâğıdı da gönderilmelidir.